Folkemødet 2021

Som en del af Folkemødet 2021 har Glarmesterlauget deltaget i en debat om, hvordan vi får flere unge til glarmesterfaget. 

Glarmesterlaugets oldermand Torben Nielsen debatterede med folketingspolitikerne Henrik Møller (S), Mads Andersen (K) og Karsten Hønge (SF).

Debatten er optaget på Glarmesterskolen og kan ses her.