Solskorsten

Interiør og bæredygtig ventilation i ét.

En solskorsten er et moderne ventilationssystem, der afkøler og ventilerer en bygning. Derudover kan solskorstene bruges til at kanalisere
regnvand fra taget til f.eks. toiletskyl i bygningen.


Grønt glarmesterarbejde uddanner elever til bæredygtighed

I midten af Grundtvigsskolen i Nykøbing Sjælland, sidder en solskorsten, der sørger for sollys, ventilation og regnvand til toiletterne.


Skorstenen er derfor både et æstetisk, funktionelt og bæredygtigt midtpunkt i skolens arkitektur. Den er med til at øge bevidstheden om vores brug af ressourcer i hverdagen og derved plante en naturlig omtanke for miljøet hos den enkelte elev.

Den gode håndværk er udført af Glarmester Jens Juhl.