Hvem har ret? Få styr på dine kunders rettigheder

Ofte hersker der desværre tvivl om privatkunders rettigheder, når en byggesag ender i uenighed. Reglerne kan være kringlede, at finde rundt i. Derfor har sekretariatet udarbejdet en oversigt over regler og rettigheder i købeloven og forældelsesloven samt gældende regler i Glarmesterlaugets Garantiordning. 

Købeloven

Købeloven sikrer forbrugerne 2 års reklamationsret på et produkt.
Det vil sige, at forbrugeren inden for 2 år har ret til at klage over produktet og at du som forhandler er forpligtiget til at varetage denne klage. Forbrugeren kan som udgangspunkt selv vælge om han eller hun vil have ombyttet eller repareret produktet. Dette kan dog afvises, hvis omkostningerne bliver uforholdsmæssigt store eller ønsket er umuligt at opfylde.
Efter en udført reparation kan kunden klage over fejl, mangler eller defekter i op til tre år efter reparationen. Reklamationsretten udvides altså ved reparationen.

Vær særligt opmærksom på at købeloven gælder alle varer, også specialbestilte og speciallavede varer.
Reklamationsretten kan ikke tilsidesættes. Du kan altså ikke skrive i tilbud, på fakturaer eller på anden måde undslå dig reklamationsretten på de varer der sælges.

Hvis kunden klager over fabrikationsfejl eller dårlige materialer inden for 6 måneder efter købet, er det dig som forhandler der skal kunne dokumentere at fejlen ikke var til stede ved levering, eller at materialerne er af god kvalitet. Det kaldes også formodningsreglen, da man som kunde kan formode at det produkt man køber kan holde i mere end 6 måneder. Klages der efter 6 måneder fra købstidspunktet er det kundens pligt at dokumentere at fejlen var tilstede ved levering, fx ved foto.

Garanti er en frivillig ordning som angives ud over reklamationsretten. Garanti skal stille forbrugeren væsentligt bedre end den lovbestemte reklamationsret.
Du skal være opmærksom på, at du som forhandler er forpligtet til at varetage kundens garanti-reparationer eller udskiftninger, hvis du reklamerer med en garanti. 

Forældelsesloven                                                                    

Forældelsesloven gælder for det arbejde der udføres og ikke produktet der sælges. Fx gælder forældelsesloven for monteringen af et vindue, men ikke selve vinduet. Det er dækket af købeloven.
Forældelsesloven giver kunden mulighed for at klage over synlige fejl og mangler ved arbejdets udførsel i op til 3 år efter afleveringsdatoen. Indtil tre år efter afleveringen er glarmesteren altså forpligtet til at udføre oprettende arbejder på synlige fejl og mangler.

Skjulte fejl og mangler kan indklages helt op til 10 år efter arbejdets afslutning. Skjulte fejl kan fx være indtrængende vand, der skader bygningen indefra, og ikke kan ses fra ydersiden.

Glarmesterlaugets Garantiordning

Glarmesterlaugets garantiordning dækker alt glarmesterarbejde der er lavet af Glarmesterlaugets medlemmer. Garantien dækker i op til 5 år efter arbejdets udførsel, både synlige og skjulte skader. Udover at stille krav til arbejdets udførsel, så er der i garantiordningen også krav om at materialer vælges i håndværksmæssig god kvalitet, og i overensstemmelse med lovgivningen. Det udførte arbejde skal også opfylde gældende lovgivning.

Eksempel

En glarmester vil gerne have kunder i butikken og har derfor reklameret med 3 års garanti på alle nye vinduer som glarmesteren leverer og monterer.
Efter 2,5 år klager kunden til glarmesteren over at det leverede vindue ikke længere kan åbne, idet håndtaget er knækket. Derudover har kunden opdaget, at Glarmesteren ikke har fuget på udvendig side under vinduet.
Ifølge købeloven er der gået over 2 år fra glarmesteren har afleveret arbejdet, og kunden har derfor ikke krav på et nyt håndtag. Men fordi glarmesteren har lovet 3 års garanti på vinduet, er han forpligtiget til at udbedre håndtaget, også selvom vinduesfabrikken er gået konkurs, ikke vil anerkende skaden, eller glarmesteren har skiftet vinduesleverandør i mellemtiden.
Fugen, der mangler under vinduet, er en synlig skade, og kunden har ifølge forældelsesloven 3 år til at klage over synlige fejl og mangler. Derfor er glarmesteren også forpligtiget til at udbedre denne mangel.

Havde kunden først klaget efter 4 år, ville situationen have set anderledes ud.
Det knækkede håndtag ville ikke længere være reklamationsberettiget, og glarmesteren ville ikke være forpligtiget til at skifte dette. Den manglende fuge, ville falde ind under arbejdets udførsel, og ville derfor være omfattet af GlarmesterlaugetsGarantiordningen. Derfor ville den manglende fuge skulle udføres.

Havde den udvendige fuge været udført med en så dårlig fugemasse, at den anses for dårligere end vanlig håndværksmæssig kvalitet, fx en acryl-fuge der ikke er godkendt til udendørs brug, så ville også dette være reklamationsberettiget, og ville skulle laves om.

Bliv endnu klogere på forbrugernes rettigheder / Lyst til at vide mere – læs mere her

  • Læs mere om formodningsreglen her
  • Læs mere om købeloven, garanti og reklamationsret her
  • Læs vedtægterne for Glarmesterlaugets Garantiordning her

Læs mere om aftale indgåelse og forståelse i næste nummer af Fagbladet glas.