Vejledning til indberetning af lønsum for 2017

Hent vejledning til lønsumsblanket for 2017 her