Vejledning til indberetning af lønsum for 2018

Hent vejledning til lønsumsblanket for 2018 her