Nyt fra hovedbestyrelsen: Her er de største ændringer i 2016

Hovedbestyrelsen har afholdt årets første møde:

På årets første Hovedbestyrelsesmøde blev handlingsplanen for 2016 drøftet og vedtaget.

Planen rummer konkrete mål for øget kontakt mellem sekretariatet og jer medlemmer - både gennem besøg og telefonisk kontakt. Samtidig vil presseomtalen af det gode glarmesterarbejde blive fortsat. Flere af jer har allerede benyttet sig af de udsendte pressemeddelelser, og pressemeddelelserne er kommet godt ud i medierne.

Fokus på faglighed

Fagligt skal samspillet mellem bestyrelse og teknik- og miljøudvalg styrkes. I foråret vil der blandt andet blive arbejdet på at digitalisere bogen Glarmesterarbejde og udforme en publikation om rudeskift.

Kampagne for Glas med Garanti

Sekretariatet er i gang med at lave en kampagne for garantiordningen, hvor et bureau har lavet forslag til nyt garantimærke, der blev godkendt af bestyrelsen.

Så snart som muligt bliver der udarbejdet informations- og markedsføringsmateriale om garantiordningen til medlemmer. 

Der bliver en overgangsperiode med det gamle garantimærke, så der bliver mulighed for at skifte til det nye løbende. Desuden vil sekretariatet udvikle forslag til nyt markedsføringsmateriale, der skal drøftes på Laugsforsamlingen. Dette vil I høre mere om.

Mere erfaringsudveksling og LF16

Desuden blev det besluttet på mødet:

  • At dele erfaringer med garantisager i Glarmestertidende.
  • At interessegrupperne fortsætter som ad hoc grupper, der skal godkendes hvert 2. år på laugsforsamlingen. Dette skal drøftes og evt. vedtages på laugsforsamlingen 2016
  • Programmet for LF16 skal rumme en drøftelse af medlemmernes forventninger til 2017
  • Der skal holdes oplæg på LF16 ved erhvervscoach jesper Dalhus fra Jemac Kommunikation
  • At der laves en ny løsning på www.glarmesterlauget.dk til Find Din Glarmester, der tilgodeser forbrugernes adfærd og gør det lettere at finde den rigtige glarmester. Rammerne skal besluttes på LF16

Desuden havde bestyrelsen en drøftelse af hvor mange medlemmer der skal være i hovedbestyrelsen og arbejdsfordeling i forlængelse af den beslutning, der i efteråret 2015 blev truffet om at bestyrelsesmedlemmerne hver skal have arbejdsopgaver.