Bliv medlem

Medlemsfordele

Glarmesterlauget er Danmarks eneste arbejdsgiver- og brancheorganisation for glarmestre. Vi samler mere end 80 pct. af landets glarmestervirksomheder, da vi har specialiseret viden om glarmesterfaget og drift af glarmesterforretninger.

Glarmesterlaugets vigtigste opgave at give dig en række fordele og værktøjer, som hjælper dig i din hverdag og dit firmas udvikling.

Som medlem har du adgang til gratis rådgivning og arrangementer ligesom du kan gøre brug af forskellige fordelagtige ordninger. Det kan du læse mere om her:

RÅDGIVNING

Når du får et hurtigt og professionelt svar på dine spørgsmål, bliver din hverdag og din forretning mere effektiv.

Laugskontorets medarbejdere er klar til at hjælpe dig med råd og vejledning inden for følgende områder:

 • Virksomhedsdrift
 • Personaleforhold
 • Glasteknik og glasfaglige spørgsmål
 • Markedsføring
 • Konfliktmægling, både i kunde- og medarbejderforhold
 • Hjælp ved juridiske spørgsmål
 • Arbejdsmiljø

DANMARKS BEDSTE HÅNDVÆRKSGARANTI

Otte ud af 10 forbrugere foretrækker en håndværker der er med i en garantiordning. Som medlem er du en del af Danmarks bedste håndværkergarantiordning, Glarmesterlaugets Garantiordning – Glas med Garanti.

Garantiordningen signalerer troværdighed og kvalitet. Den kan være afgørende for, om kunden vælger din service frem for andres.

Når sager indbringes for garantiordningen løses de enkelt og professionelt, og du undgår lange retsforløb med dyre advokater, utilfredse kunder og dårlig omtale i lokalområdet.

Som medlem kan du bruge ”Glas med Garanti”-mærket i din markedsføring, og du får løbende tilsendt materiale til at reklamere for dig selv og garantiordningen.

ARRANGEMENTER OG FAGLIGE NETVÆRK

Glarmesterlauget er dit faglige samlingspunkt. Vi afholder både regionale og landsdækkende arrangementer med fokus på fællesskab, faglig viden og netværk med andre glarmestre.

 • Gå-hjem-møder giver dig og dine medarbejdere nye værktøjer til den daglige drift og udvikling
 • Laugsforsamlingen er et naturligt samlingspunkt for gamle og nye kollegiale netværk. Her er god plads til sparring og spørgsmål, samt mulighed for at få indflydelse på Glarmesterlaugets udvikling
 • Den årlige Glasdag giver dig viden om den nyeste udvikling inden for glas
 • Regionalforeningerne arrangerer rejser, lokalarrangementer, rundvisninger mv.
 • Glarmesterlauget tager på medlemsbesøg, og møder dig, der hvor du er.

VIDEN OG PUBLIKATIONER

Glarmesterlauget gør både medlemmer og resten af Danmark endnu klogere på de mange muligheder med glas. Det gør vi blandt andet gennem Fagbladet GLAS, som du og dine ansatte modtager fire gange om året.

Fagbladet GLAS sendes også til 6000 arkitekter og ingeniører med forkærlighed for glas, og indeholder inspirerende, informative og fremsynede artikler om glas og glasteknikker.

Som medlem kan du få bragt artikler om det arbejde du har lavet, og på den måde vise dine evner og specialløsninger frem for bladets mange læsere – og mulige kunder.

Gennem nyhedsbrev og faglige publikationer holder vi dig løbende opdateret med faglig viden om alt fra jura til nye produkter.

KVALITET

ISO 9001-certificering
Gennem dit medlemskab får du mulighed for at vælge en ISO 9001-certificering. Certificeringen er med til at styrke din position på markedet, og viser at du har fokus på kvalitet både når det gælder virksomhedsdrift og glarmesterarbejde.

Kvalitetssikring / KS-håndbog
Som medlem får du adgang til Glarmesterlaugets kvalitetssikringsmateriale. Materialet sikrer, at du kan levere et KS-materiale, der lever op til kravene i AB92. Materialet er udarbejdet i tæt samarbejde med glarmestre. Det giver dig et relevant og gennemarbejdet KS-materiale.

UDDANNELSE

Elever
Glarmesterlauget kæmper for at skaffe nye og veloplagte elever til faget. Derfor kører der løbende kampagner for at tiltrække unge mennesker til faget.

Glarmesterlauget støtter aktivt op om DM i Skills, hvor faget hvert år præsenteres for cirka 50.000 besøgende uddannelsesparate folkeskoleelever. Samtidig bliver det gode håndværk vist frem i alt fra lokal aviser til nationalt fjernsyn.

Uge 6-kurset
Hvert år i uge 6 afholder Glarmesterlauget i samarbejde med Glarmesterskolen kurser specifikt for glarmestre. Kurserne støttes økonomisk af Glarmesterlauget, og er derfor billige at deltage i for dig og dine medarbejdere.

Glarmesterskolen stiller nye og velindrettede værksteder til rådighed og sørger dermed for det optimale kursusmiljø. Samtidig er kurserne en oplagt mulighed for at gense skolen og kollegaer. 

INFLYDELSE

Indflydelse på uddannelsen
Glarmesterlauget kæmper for at sikre en faglig og fremtidssikret uddannelse inden for faget. Som medlem er du med til at sikre, at uddannelsen opretholder et højt niveau og forsat vil bestå som en selvstændig uddannelse med egne lærer og egen skole.

Indflydelse på fagets rammeforhold
Glarmesterlauget sikrer medlemmernes interesser i forhold til fx både bygningslovgivningen og det overenskomsten. Som medlem af Glarmesterlauget er du også repræsenteret i Dansk Arbejdsgiverforening. Her får faget synlighed og indflydelse på rammerne til gavn for medlemmerne.

SYNLIGHED OG MARKEDSFØRING

Synlig og professionel markedsføring har stor betydning for din forretning. Det kan være tidskrævende og dyrt. Glarmesterlauget udarbejder konkrete markedsføringsmaterialer, som fx pressemeddelelser, markedsføring på Glarmesterlauget.dk og facebookkampagner der understøtter din virksomhed.

Det giver alt sammen øget synlighed, så kunderne lettere finder frem til dig.

FORDELAGTIGE AFTALER

Glarmesterlauget har en række aftaler, der gør det billigere og nemmere for dig at drive virksomhed. Vi skaber jævnligt nye partnerskaber og udvider sortimentet

 • Overenskomst med 3F og HK - sikrer klare rammeaftaler for ansættelsesforhold
 • Tilbud på forsikringer hos AON
 • Særlige glarmesterpriser på ProLøn – et overenskomsttilpasset lønsystem
 • Adgang til at købe Glasdata, et regnskabs-, fakturerings- og planlægningværktøj specielt udviklet til glarmestervirksomheder
 • Medlemskab af Dansk Arbejdsgiverforening sikrer ordnede og ensartede forhold på det danske arbejdsmarked
 • Glarmestrenes Døgnvagt – når du er omfattet af Garantiordningen, har du mulighed for at lave forsikringsopgaver for Glarmestrenes Døgnvagt.

Med et medlemskab af Glarmesterlauget bliver du en del af et stærkt fagligt netværk og fællesskab, der gennem konkrete initiativer arbejder for at styrke medlemmernes hverdag og glarmesterfagets fremtid.

Har du spørgsmål til dit medlemskab? Skriv eller ring til Glarmesterlauget på tlf. 33136510 eller info@glarmesterlauget.dk

Optagelsesbegæring ->  

Kriterier for medlemskab ->