Uddannelse

Elever
Glarmesterlauget kæmper for at skaffe nye og veloplagte elever til faget. Derfor kører der løbende kampagner for at tiltrække unge mennesker til faget.

Glarmesterlauget støtter aktivt op om DM i Skills, hvor faget hvert år præsenteres for cirka 50.000 besøgende uddannelsesparate folkeskoleelever. Samtidig bliver det gode håndværk vist frem i alt fra lokalaviser til nationalt fjernsyn.

Uge 6-kurset
Hvert år i uge 6 afholder Glarmesterlauget i samarbejde med Glarmesterskolen kurser specifikt for glarmestre. Kurserne støttes økonomisk af Glarmesterlauget, og er derfor billige at deltage i for dig og dine medarbejdere.

Glarmesterskolen stiller nye og velindrettede værksteder til rådighed og sørger dermed for det optimale kursusmiljø. Samtidig er kurserne en oplagt mulighed for at gense skolen og kollegaer.