Mælkehvide ruder

Hvorfor bliver punkterede termorude hvide?

Den hvide belægning i punkterede ruder skyldes den kondens, der sætter sig på glasset som en tynd vandfilm.

Vandfilmen indgår i en kemisk forbindelse med glasset.
Vandet indeholder H+ ioner og OH- ioner, mens glasset indeholder Na+ ioner.
H+ ionerne i vandet vil efterhånden skifte plads med Na+ ionerne i glasset, og mængden af OH-ioner i vandet vil stige.

Når mængden af OH- ioner stiger, stiger pH-værdien og vandet bliver basisk. Det betyder, at glassets overflade skades, fordi silikatforbindelserne i glasset nedbrydes. Det giver glasset det mælkehvide skær.
Jo højere temperatur vandet har, jo hurtigere går den kemiske proces.