Spontan granulering

Hærdet glas kan gå i stykker uden en ydre påvirkning. Det kaldes spontan granulering og skyldes, at der er nikkelsulfid-indeslutninger (NiS) i det hærdede floatglas.

NiS er små urenheder fra produktionsprocessen af glasset. Ved almindeligt floatglas giver de ikke anledning til problemer - det er kun i det hærdede glas.

Spontan granuleringen kan ske op til flere år efter, glasset er hærdet og monteret.

Særligt brudmønster
Typisk vil brud grundet NiS have et helt særligt og letgenkendeligt sommerfuglemønster. Inde i ”sommerfuglens krop” vil NiS være at se. Når man nærstuderer kanten af det brudte glas, vil indeslutningen kunne ses som en lille sort urenhed i glasset.

Sommerfugle-lignende brud kan også opstå ved andre skader end spontan granulering. Det kan derfor ikke konkluderes, hvad årsagen til bruddet er udelukkende ud fra brudmønstret.

Eliminer risikoen for spontan granulering
Ved at Heat soak teste glas kan risikoen for spontan granulering mindskes. Heat soak testen fungerer ved, at glasset over længere tid opvarmes til cirka 300 °C. Herved vil op mod 99% af glassene med NiS gå i stykker.

Heat soak testet glas kan være dyrere end hærdet glas grundet den ekstra arbejdsproces og risikoen for, at glasset bryder.