Kondens

Kondens kan opstå af mange grunde, og det kan ofte afhjælpes med få midler.

Udvendig kondens

Udvendig kondens er tegn på, at energiruder isolerer, som de skal. Udvendig kondens optræder særligt om morgenen i april og september.

Kondensen opstår, da ruderne køles ned om natten og varmes langsommere op end udeluften. I takt med at ruderne varmes op i løbet af formiddagen, forsvinder kondensen på ruderne. Det sker først på østvendte ruder, da de varmes hurtigst op af morgensolen.

Indvendig kondens

Indvendig kondens er tegn på et dårligt indeklima med for meget fugt i luften eller på ruder, der isolerer for dårligt. Problemet kan løses ved øget ventilation og ved at skifte til energiruder.

Indvendig kondens kan også opstå efter skift af vinduer. Det skyldes, at de nye vinduer er mere tætte end de gamle, og der derfor skal luftes mere ud i boligen for at nedbringe luftfugtigheden.