Associeret medlemskab

Bliv en del af vores faglige netværk – og vær med til at udvikle branchen

Virksomheder med tilknytning til glas og glarmesterbranchen kan søge om optagelse som associeret medlem af Glarmesterlauget. 

Associerede medlemmer modtager samme information fra Lauget som de øvrige medlemmer og kan deltage i møder, generalforsamlinger og arrangementer.

I markedsførings sammenhæng kan Laugets logo for associeret medlemskab bruges.

Associerede medlemmer har adgang til rabataftaler på bl.a. brændstof og kontorartikler.

Forskelle mellem associeret medlemskab og normalt medlemskab

  • Et associeret medlemskab har ikke stemmeret i nogen af Laugets besluttende organer.
  • Associerede medlemmer er ikke omfattet af Laugets garantiordning Glas med Garanti .
  • De associerede medlemmer har ingen tilknytning til arbejdsgiverdelen og er derfor ikke omfattet af vores overenskomster og kan heller ikke modtage arbejdsretslig rådgivning.
  • Vi tager gerne en dialog med vores associerede medlemmer om diverse emner, men Laugets almindelige medlemsservice og rådgivning er ikke en del af medlemskabet. Rådgivning kan tilkøbes mod fakturering for modtaget service.

Kontakt Glarmesterlauget på telefon 33136510 eller info@glarmesterlauget.dk for flere oplysninger.