Uddannelse og indflydelse

Elever

Glarmesterlauget kæmper for at skaffe flere og gode elever til faget. Derfor kører der løbende kampagner for at tiltrække unge mennesker til de ledige praktikpladser.

Vi har tæt dialog med Glarmesterskolen og Glarmesterfagets faglige udvalg om uddannelsens indhold og gennemførelse.

Synspunkter og erfaringer fra glarmestre bliver samlet for at skabe en bedre uddannelse.

Efteruddannelse

Hvert år i uge 6 afholder Glarmesterlauget i samarbejde med Glarmesterskolen kursus specifikt for glarmestre.

Kurset støttes økonomisk af Glarmesterlauget, og vi bidrager til indholdet.

Vi informerer løbende om efteruddannelse på Glarmesterskolen og andre skoler.

Myndigheder og politikere

Glarmesterlauget tager kontakt til myndigheder og politikere for at påvirke forhold med betydning for glarmesterfagets vilkår.

Det gælder blandt andet bygningslovgivning, tilskudsordninger og vilkår for virksomhedsdrift og uddannelse.