Presserum

Pressemeddelelser

Statsligt tilskud til nye vinduer
November 2020

Højere håndværkerfradrag giver oplagt mulighed for boligejere
Januar 2021

Omtale

Glarmesterlauget og glarmesterfaget omtales
jævnligt i medierne.

Se eksempler på omtale her

Billeder og logo til download

Oldermand Torben Nielsen

Sekretariatsleder Poul Henrik Madelung

Logo - Glarmesterlauget i Danmark

Sociale medier

Find os på Facebook