Glasrådgiver

Glarmesterlaugets efteruddannelse

Glarmesterlaugets glasrådgiveruddannelse sikrer dig den nyeste viden om bygningsglas og korrekt montering af glas i byggeriet.

Uddannelsen henvender sig til glarmestre, facadeentreprenører og lignende. Deltagerne får en udvidet teoretisk viden, der kan anvendes i hverdagen, hvor der projekteres og arbejdes med glas. Uddannelsen er således ikke en håndværksuddannelse.

Med uddannelsen følger også et stærkere netværk i glarmesterbrachen.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er delt op i tre moduler, som alle strækker sig over to dage med en overnatning. Modulerne afholdes forskellige steder i landet.

Der vil være opgaver, som skal laves mellem modulerne.
Som afslutning afleveres en skriftlig rapport, som samler op på de emner, der er blevet gennemgået i løbet af uddannelsen.

Den primære underviser er Glarmesterlaugets tekniske konsulent, Mikkel Thomsen.
Der vil ogsåkomme eksterne undervisere, og der vil blive planlagt besøg hos relevante aktører.

Datoer og steder er ikke endeligt fastlagt
Forventningen er på nuværende tidspunkt:
Modul 1: Sjælland, november 2024
Modul 2: Jylland, januar 2025
Modul 3: Sjælland, marts 2025

Medlemspris kr. 22.000 eksl. moms
Prisen gælder også for ansatte hos Glarmesterlaugets medlemsvirksomheder.

Inkluderet i prisen er fuld forplejning og én overnatning pr. modul.

For øvrige deltagere er prisen kr. 44.000 eksl. moms.