ISO 9001 Glarmester

Fokus på kvalitetsledelse med certificering

Medlemmer af Glarmesterlauget har mulighed for certificering med ISO 9001 Glarmester. Det er kunders og samarbejdspartneres sikkerhed for, at en virksomhed arbejder med kvalitetsledelse. Det betyder, at der er styr på både glarmesterarbejdet og driften af virksomheden.

ISO 9001 Glarmester er et kvalitetsstempel, som opnås gennem en proces, hvor virksomhedens arbejdsgange bliver belyst, struktureret og optimeret. Det handler både om procedurerne internt i virksomheden og om, hvordan arbejdet udføres og kontrolleres hos kunderne.