Overenskomster

Glasoverenskomst 2023-2025

Indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og
Fagligt Fælles Forbund - 3F. 

Overenskomsten kan downloades her.

                                 

Funktionæroverenskomsten 2023-2025

Mellem Danske Malermestre, Glarmesterlauget i Danmark og HK/Privat.

Overenskomsten kan downloades her.