Overenskomster

Glasoverenskomst 2020-2023

Indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og
Fagligt Fælles Forbund - 3F. 

Overenskomsten kan downloades her.

                                 

Funktionæroverenskomsten 2020-2023

Mellem Danske Malermestre, Glarmesterlauget i Danmark og HK/Privat.

Overenskomsten kan downloades her.