FPR Forsikringsmægler

Glarmesterlauget har indgået et samarbejde med FPR Forsikringsmægler A/S om et forsikringskoncept, som passer specifikt til glarmestervirksomheder. 

Konceptet kaldes Glarmesterforsikring og tilbydes alle medlemmer af lauget. Det betyder en skræddersyet forsikringsløsning, som samles i et overskueligt forsikringscertifikat. 

En gang årligt gennemgås forsikringerne, for at sikre, at de hele tiden matcher de aktuelle behov.
Læs mere om aftalen og hvilke forsikringer den omfatter her.

FPR varetager som forsikringsmægler ene og alene medlemmernes interesser i modsætning til assurandører, der er ansat af forsikringsselskabet.