FPR Forsikringsmægler

Glarmesterlauget har indgået et samarbejde med FPR Forsikringsmægler A/S om et forsikringskoncept, som passer specifikt til glarmestervirksomheder. 

Konceptet kaldes Glarmesterforsikring og tilbydes alle medlemmer af lauget. Det betyder en skræddersyet forsikringsløsning, som samles i et overskueligt forsikringscertifikat.

En gang årligt gennemgås forsikringerne, for at sikre, at de hele tiden matcher de aktuelle behov.

FPR varetager som forsikringsmægler ene og alene medlemmernes interesser i modsætning til assurandører, der er ansat af forsikringsselskabet.