Information og opdateret viden

Glarmesterlauget gør både medlemmer og resten af Danmark endnu klogere på de mange muligheder med glas.

Fagbladet GLAS

Fire gange om året udkommer Fagbladet GLAS. Bladet sendes til medlemmerne og derudover til 6000 arkitekter og ingeniører med forkærlighed for glas. Bladet indeholder inspirerende, informative og fremsynede artikler om glas og glasteknikker.

Som medlem kan du få bragt artikler om det arbejde, du har lavet og derved vise dine evner og specialløsninger frem for bladets mange læsere – og mulige kunder.

Nyhedsbrev

Gennem vores nyhedsbrev holder vi medlemmerne opdateret med faglig viden indenfor glas, jura, arbejdsmiljø, arbejdsgiverforhold og meget mere.
Nyhedsbrevet udsende hver 14. dag.