Markedsføring

Synlig og professionel markedsføring har stor betydning for din forretning, men det kan være tidskrævende og dyrt.

Glarmesterlauget gør en stor indsats for at gøre kunderne opmærksomme på:

  • Alle de opgaver, som vores medlemmer kan løse.
  • Fordelene ved at gå til en faguddannet håndværker, hvis arbejde er dækket af en garanti.
  • Hvor den nærmeste af vores medlemmer er og hvilke specialer virksomheden har.

Markedsføring på nettet

  • Flere opslag hver uge på Glarmesterlaugets Facebookside og udarbejdelse af materiale, som medlemmerne nemt kan bruge på deres egen Facebook .
  • glasmedgaranti.dk - hvor kunderne kan læse om vores garantiordning, finde inspiration til glasløsninger og viden om glas. Med "Find din glarmester" kan de finde vores lokale medlemmer.
  • glarmesterlauget.dk - siden er mest rettet mod medlemmerne, der kan logge ind og finde alt det, der gør hverdagen nemmere. 
  • blivglarmester.dk - siden hvor potentielle elever kan læse om uddannelsen og se virksomheder med ledige praktikpladser.

Markedsføringsmateriale

Glarmesterlauget udarbejder løbende konkrete markedsføringsmaterialer, som du kan rekvirere fra lauget. Vi udsender årligt en markedsføringspakke til vores medlemmer. 

Andre initiativer

Derudover arbejder vi for øget synlighed for glarmesterfaget i medierne via pressemeddelelse og PR ved forskellige begivenheder.