Energiberegner

Nuværende/forbedring:
Udskiftning af rude i vindue med 2 lags termorude
Vindue med 1 lag glas, Påbygning/Udskiftning af vinduet
Forbedre vindue med 2 lag glas (koblet/forsatsvindue)
Vindue med 2 lags termoruder, vinduesudskiftning
Vindue med 1 lag glas, Udskiftning af ruden
Ny løsning:
Udskiftning til nyt C-vindue
Udskiftning til nyt B-vindue
Udskiftning til nyt A-vindue
Energikilde:
Oliefyr
Gasfyr
Fjernvarme
El-varme
Jordvarme
Træ i tårne
 Areal vindue/ruder:  
 Levetid i antal år:  
 Rente i %:  
 Øre pr. kWh:  
 Sparet kWh pr. år:  
 Sparet kg. CO2 pr. år:  
Nyt vindue, Klasse C, (Før Ew-værdi -180, efter Ew-værdi -65). Ew-værdi angiver solindfald minus varmetab i fyringssæsonen.
Resultat
Årlig gevinst kr.  3.775 Gevinst i vinduets levetid kr.  124.823 Svarende til sparet liter olie  7.800