Hvor meget energi sparer nye ruder?

For at gøre det meget konkret har Glarmesterlauget regnet ud, hvor meget du sparer ved at udskifte 1 kvm termorude til energirude.

Tag et kig på beregningerne her.

Måske er det tid til at kontakte din glarmester for et tjek af dine vinduer?