Glas med Garanti

Klagevejledning

Hvis du oplever fejl og mangler ved et arbejde udført af et medlem af Glarmesterlauget, skal du gøre følgende:

Kontakt først glarmesteren

Det er vigtigt at kontakte glarmesteren i første omgang. De fleste glarmestre vil gerne lytte til din klage og udbedre fejlen eller manglen. Hvis du og glarmesteren ikke kan nå til enighed, kan du gøre brug af Glas med Garanti.

Brug Glas med Garanti

Du klager ved sende en mail eller et brev til Glarmesterlauget med følgende oplysninger:

Navn på glarmesteren/glarmesterfirmaet du klager over

Beskrivelse af arbejdsopgaven

Beskrivelse af klagepunkt

Kopi af faktura og evt. tilbud

Gerne fotodokumentation

Når vi har modtaget din klage, bliver du kontaktet indenfor en uge. Glarmesterlauget behandler garantisagerne uvildigt og begge parter bliver hørt i sagen.

Mailadresse: info@glarmesterlauget.dk

Postadresse: Glarmesterlauget, Gothersgade 160, 2. th., 1123 København K

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til din klagesag kan du ringe til teknisk konsulent Mikkel Thomsen på telefon 36986264.