Arrangementer og faglige netværk

Glarmesterlauget er dit faglige samlingspunkt. Vi afholder både regionale og landsdækkende arrangementer med fokus på fællesskab, faglig viden og netværk med andre glarmestre.

  • Gå-hjem-møder giver dig og dine medarbejdere nye værktøjer til den daglige drift og udvikling
  • Laugsforsamlingen er et naturligt samlingspunkt for gamle og nye kollegiale netværk. Her er god plads til sparring og spørgsmål, samt mulighed for at få indflydelse på Glarmesterlaugets udvikling
  • Regionalforeningerne arrangerer rejser, lokalarrangementer, rundvisninger mv.
  • Glarmesterlauget tager på medlemsbesøg og møder dig der, hvor du er.