Indflydelse

Indflydelse på uddannelsen
Glarmesterlauget kæmper for at sikre en faglig og fremtidssikret uddannelse inden for faget. Som medlem er du med til at sikre, at uddannelsen opretholder et højt niveau og forsat vil bestå som en selvstændig uddannelse med egne lærer og egen skole.

Indflydelse på fagets rammeforhold
Glarmesterlauget sikrer medlemmernes interesser i forhold til fx både bygningslovgivningen og det overenskomsten. Som medlem af Glarmesterlauget er du også repræsenteret i Dansk Arbejdsgiverforening. Her får faget synlighed og indflydelse på rammerne til gavn for medlemmerne.