Indflydelse

Myndigheder og politikere

Glarmesterlauget tager kontakt til myndigheder og politikere for at påvirke forhold med betydning for glarmesterfagets vilkår.

Det gælder blandt andet bygningslovgivning, tilskudsordninger og vilkår for virksomhedsdrift og uddannelse.

Dansk Arbejdsgiverforening

Som medlem af Glarmesterlauget er du også repræsenteret i Dansk Arbejdsgiverforening.
Her får faget synlighed og indflydelse på rammerne til gavn for medlemmerne.