Kvalitet

ISO 9001-certificering
Gennem dit medlemskab får du mulighed for at vælge en ISO 9001-certificering. Certificeringen er med til at styrke din position på markedet, og viser, at du har fokus på kvalitet, både når det gælder virksomhedsdrift og glarmesterarbejde.

Kvalitetssikring / KS-håndbog
Som medlem får du adgang til Glarmesterlaugets kvalitetssikringsmateriale. Materialet sikrer, at du kan levere et KS-materiale, der lever op til kravene i AB92. Materialet er udarbejdet i tæt samarbejde med glarmestre. Det giver dig et relevant og gennemarbejdet KS-materiale.