Markedsføring

Synlig og professionel markedsføring har stor betydning for din forretning, men det kan være tidskrævende og dyrt. 

Glarmesterlauget udarbejder konkrete markedsføringsmaterialer, som du kan rekvirere fra lauget.

Derudover sørger vi for markedsføring på Glarmesterlauget.dk og sociale medier. Facebookkampagner og opdateringer på Glarmesterlaugets egen facebookside er med til at udbredes kendskabet til de opgaver, som bl.a, din virksomhed kan løse.

Det giver alt sammen øget synlighed for glarmesterfaget og hjælper kunderne til lettere at finde frem til dig.