Publikationer

Glarmesterlauget gør både medlemmer og resten af Danmark endnu klogere på de mange muligheder med glas. Det gør vi blandt andet gennem Fagbladet GLAS, som du og dine ansatte modtager fire gange om året.

Fagbladet GLAS sendes også til 6000 arkitekter og ingeniører med forkærlighed for glas. Bladet indeholder inspirerende, informative og fremsynede artikler om glas og glasteknikker.

Som medlem kan du få bragt artikler om det arbejde, du har lavet og derved vise dine evner og specialløsninger frem for bladets mange læsere – og mulige kunder.

Gennem nyhedsbrev og faglige publikationer holder vi dig løbende opdateret med faglig viden om alt fra jura til nye produkter.