Overenskomster

Glasoverenskomst 2017-2020

Indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og Fagligt Fælles Forbund. 

Den kan downloade her.

Funktionæroverenskomsten 2017-2020

Indgået mellem Danske Malermestre, Glarmesterlauget i Danmerk, AutoBranchens ArbejdsgiverForening og HK/Privat.

Den kan downloades her.