Klagevejledning

Glas med Garanti

Hvis du oplever fejl og mangler ved et arbejde udført af et medlem af Glarmesterlauget, skal du gøre følgende:

Kontakt først glarmesteren

Det er vigtigt at kontakte glarmesteren i første omgang. De fleste glarmestre vil gerne lytte til din klage og udbedre fejlen eller manglen. Hvis du og glarmesteren ikke kan nå til enighed, kan du gøre brug af Glas med Garanti.

Brug Glas med Garanti

Du klager ved sende en mail med følgende oplysninger til Glarmesterlauget:

  • Navn på glarmesteren/glarmesterfirmaet du klager over
  • Beskrivelse af arbejdsopgaven
  • Beskrivelse af klagepunkt
  • Kopi af faktura og evt. tilbud
  • Gerne fotodokumentation

Når vi har modtaget din klage, bliver du kontaktet indenfor en uge. Glarmesterlauget behandler garantisagerne uvildigt og begge parter bliver hørt i sagen.