Eksempler på forsatsløsninger

Forsatsvinduer
I træ
I aluminium
Med skyde forsatsramme

Koblede løsninger
Uden ramme
I aluminium