Fakta om støj

Støj måles i decibel (dB)
Decibelskalaen er logaritmisk, og en ændring på 10 dB vil derfor føles som en fordobling eller halvering af støjen.

Typen af støj har betydning
For at få den rette støjdæmpende løsning, er det vigtigt at tage højde for, hvilken type støj der er tale om. Det afgør, hvilken løsning der bedst kan dæmpe støjen.

Hvordan måles støjdæmpning?
Støjdæmpning kan måles eller beregnes.
Lydreduktionen for byggevarer, herunder glas og vinduer, angives ved hjælp af reduktionstallet Rw.
Til reduktionstallet kan så tilføjes et af to korrektionsled.

  • C – bruges bl.a. når dæmpningen for landevejstrafik skal angives
  • Ctrbruges når dæmpningen for bytrafik skal angives.