Støj og forsatsvinduer

Løsninger med forsatsvinduer har bedre støjdæmpende egenskaber end løsninger med koblede rammer. Det skyldes flere ting:

  • Den store afstand mellem den oprindelige udvendige rude, og den nye indvendige rude forringer lydbølgernes forplantning gennem de to ruder.
  • Forsatsvinduet sikrer en ekstra tætning indenfor det oprindelige vindues anslutning mellem ramme- og karmprofil.
  • Nye forsatsvinduer kan let monteres med termoruder og lyddæmpende glas

Forsatsløsningen kan monteres i en separat karm, der er helt fri af den oprindelige karm. Dermed har støjen sværere ved at forplante sig fra det oprindelige vindue til forsatsen.

Støjreduktion og vinduestyper

En god forsatsløsning kan, selvom der kun er to enkeltlag glas, dæmpe støjen bedre end et helt nyt vindue med termoruder

Vinduestype Dæmpning Rw[dB]
Vindue med enkeltlagsglas, 3mm 22
Vindue med forsatsramme 37
Vindue med forsatstermorude 40