Støj og koblede rammer

Koblede rammer er monteret direkte på den oprindelige oplukkelige ramme. Med denne løsning er afstanden mellem den oprindelige udvendige rude og forsatsen ikke lige så stor som ved forsatsvinduer. Den støjdæmpende effekt, der opnås, er derfor heller ikke lige så god som med forsatsvinduer, men dog stadig bedre end ved enkeltlag glas.

Støj reduktion og vindues typer

Vinduestype Dæmpning Rw[dB]
Vindue med enkeltlagsglas, 3mm 22
Vindue med enkeltlagsglas, 3mm 28