Forsøg med støj

I år 2018 gennemførte Energiforsatsgruppen i samarbejde med AB Christiansport og Gate21 et forsøg, hvor den faktiske støjdæmpning af forsatsløsninger blev undersøgt.

I fem forskellige prøvevinduer blev der monteret forskellige forsatsløsninger. Efterfølgende blev der foretaget lydmålinger inde i bygningen for at undersøge, hvor godt de forskellige løsninger fungerede.
Ikke overraskende var den bedst fungerende løsning et forsatsvindue med energiruder. Her kom dæmpningen helt op på 39 dB. Hvis der var blevet brugt en lyddæmpende termorude i forsatsvinduet kunne lyddæmpningen være blevet endnu større.

Målinger fra AB Christiansport

Vinduestype Dæmpning R’w,tr,s[dB]
Forsatsvindue, 1 lag glas 33
Koblet glas på eksisterende ramme 24
Lydruder i eksisterende forsatsrammer 32
Forsatsvindue med energi- og lydrude 35
Forsatsvindue i aluminium med energirude 39