Hvem er vi?

Vi er en selvstændig arbejdsgiver - og brancheforening

Glarmesterlauget i Danmark er arbejdsgiver- og brancheforening for de danske glarmestre.

laugets arbejde dækker alle områder, dvs. glasteknik, jura, personaleforhold, uddannelse, IT og økonomi.

Glarmesterlaugets ca. 230 medlemmer er fordelt over hele landet, og spænder fra store enterprisevirksomheder til enkeltmandsvirksomheder.

En medlemsnær organisation

Fordi vi er en lille forening, er vi altid kun et opkald væk fra medlemmer og samarbejdspartnere. Vi sætter en dyd i at kende vores medlemmers behov og holde fanen højt for et selvstændigt håndværk. Vi mener, at mindre, fagligt orienterede organisationer er bedst til at varetage et fags interesser.

Lauget er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening via Sama - Sammenslutningen af mindre Arbejdsgiverforeninger i Danmark. Vi samarbejder med andre organisationer, så vores medlemmer får mest muligt ud af deres medlemskab af lauget.

Vi værner om traditionerne i et stolt håndværksfag, der forener forening og forretning i en moderne organisation, hvor netværk og ydelser viser, at det kan betale sig at være medlem af lauget.

Glarmesterlaugets bestyrelse består af:

 Glarmesterlaugets hovedbestyrelse vælges hvert år på laugsforsamlingen.

Hvad er en glarmester, et laug og en oldermand?

glarmester_laug_oldermand

Find din glarmester ->

Find medarbejder ->

Samarbejdspartnere ->

Presserum ->

Interessegrupper ->