Samarbejde

SAMA

Glarmesterlauget er en del af og sekretariat for SAMA - Sammenslutningen Af Mindre Arbejdsgiverforeninger.

Glarmesterfagets faglige udvalg

Som en del af udvalget er Glarmesterlauget med til at sikre kvalitet og faglighed i glarmesteruddannelsen.

Glarmesterfagets udviklingsfond

Består af 3F og Glarmesterlauget og håndterer Glasoverenskomstens bidrag til arbejdsmiljø og kompetence.

Det lokale uddannelsesudvalg ved Glarmesterskolen

Udvalget rådgiver Glarmesterskolen om uddannelsens faglige indhold og gennemførelse.

Glas - Videnscenter for bygningsglas

Glas - Videnscenter for bygningsglas består af Glarmesterlauget og Glasindustrien. 

I foreningen samarbejdes om fælles formål, bl.a:  

Glasteknisk udvalg
Glasteknisk udvalg skal sikre, at nuværende og kommende branchevejledninger bliver udviklet og opdateret, så de altid er retvisende og til gavn for alle led i byggeriet.

Fagbladet Glas
Bladet udgives fire gange årligt, i mere end 5000 eksemplarer. Bladet fokuserer på flotte og sikre glasløsninger.

Læs Fagbladet Glas her.

Association of Glass Nordic (AGN)

Glarmesterlauget er sammen med Glasindustrien medlem af den nordiske glasorganisation AGN, der blev stiftet i 2021. De øvrige medlemmer er glasbrancheforeningerne fra Norge, Sverige og Finland.

Glass for Europe

Som en del af The Association of Glass Nordic er Glarmesterlauget fra januar 2023 også medlem af den europæiske glasforening Glass for Europe.

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø
i Bygge & Anlæg BFA-BA

BFA-BA arbejder med udfordringer i anlægs- og byggebranchen.
Glarmesterlauget repræsenterer arbejdsgiversiden af rådet sammen med 7 andre.

Kontaktudvalget for mekanisk sikring

Udvalget arbejder med udformning af krav til mekanisk indbrudssikring og sikringsniveauer til erhvervsejendomme.

BAM-BUS

Glarmesterlauget og 3F har tilsluttet sig Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Medlemmerne kan nu trække på den arbejdsmiljørådgivning og –vejledning, som Bam-bus´ konsulenter leverer i hele landet.