Glarmesterfagets faglige udvalg

Som en del af udvalget er Glarmesterlauget med til at sikre kvalitet og faglighed i glarmesteruddannelsen.

Det faglige udvalgs opgaver er:

  • Fastsætte indhold i glarmesteruddannelsen
  • Afholde svendeprøver
  • Godkende læreværksteder
  • Mægle i konflikter mellem virksomhed og elev
  • Rådgive om elevforhold
  • Markedsføre uddannelsen og praktikpladser

Udvalget består af repræsentanter fra 3F, Alusektionen og Glarmesterlauget

Læs mere på blivglarmester.dk