Lauget og laugsartiklerne

Glarmesterlauget i Danmark kunne i 1998 fejre 500 år jubilæum. Meget har ændret sig gennem årene, men foreningen holder stadig liv i de stolte traditioner og værner om glarmesterfaget.

Laugsforsamlingen og laugsartiklerne

Laugsforsamlingen afholdes en gang årligt og er den øverste myndighed.
På laugsforsamlingen vedtages laugsartiklerne, som er foreningens vedtægter.

Se laugsartiklerne gældende fra 1. maj 2023 her.

Hovedbestyrelsen og oldermanden

Glarmesterlaugets hovedbestyrelse vælges på laugsforsamlingen for to år af gangen.
I spidsen for hovedbestyrelsen står oldermanden. 

Se den siddende hovedbestyrelse her.