SAMA

Glarmesterlauget er en del af og sekretariat for SAMA - Sammenslutningen Af Mindre Arbejdsgiverforeninger.

Via SAMA er vi sammen med 4 andre arbejdsgiverorganisationer medlemmer af DA
- Dansk Arbejdsgiverforening.

Sammen har vi mulighed for at få indflydelse i DA og SAMAs formål er at fastholde og udbygge denne indflydelse.

Som sekretariat for SAMA agerer Glarmesterlauget som bindeled mellem medlemsorganisationerne og koordinerer aktiviteter og materialer.

Læs mere på  www.sama.dk