Kontaktudvalget for mekanisk sikring

Udvalget arbejder med udformning af krav til mekanisk indbrudssikring og sikringsniveauer til erhvervsejendomme.

Glarmesterlauget deltager som repræsentant for glarmestrenes arbejde med bl.a. sikringsglas.

Udover Glarmesterlauget består udvalget af Forsikring & Pension, Dansk Låsesmede Forening, sikkerhedsbranchen, Dansk Byggeri, Rigspolitiet, CODAN, DBI, Glasindustrien og Vinduesindustrien.