Lokalt uddannelsesudvalg

Ved Glarmesterskolen

Udvalget rådgiver Glarmesterskolen om uddannelsens faglige indhold og gennemførelse.

Udvalget består at repræsentanter fra 3F, Alusektionen, en lærer- og en elevrepræsentant, samt skolens ledelse.