Glarmesterfagets udviklingsfond 

Udviklingsfonden håndterer Glasoverenskomstens bidrag til arbejdsmiljø og kompetence.

Fondens midler skal primært bruges til langsigtede projekter, som styrker og udvikler glarmesterfaget.

Bestyrelsen består af 3F og Glarmesterlauget.