Medarbejdere

Poul Henrik Madelung
Daglig leder

  • Ledelse
  • Rådgivning om virksomhedsforhold 
  • Overenskomst, uddannelse og efteruddannelse 
  • Sekretær i samarbejds- og interessegrupper

Telefon:  3698 6261
phm@glarmesterlauget.dk

Mikkel Læssøe Thomsen
Teknisk konsulent

  • Rådgivning om glarmesterarbejde
  • Tekniske spørgsmål

Telefon:  3698 6264
mt@glarmesterlauget.dk