Vores samarbejds­partnere

SAMA

Glarmesterlauget er en del af og sekretariat for SAMA - Sammenslutningen Af Mindre Arbejdsgiverforeninger.

Medlemsskabet af SAMA giver mulighed for at få indflydelse i Dansk Arbejdsgiverforening og SAMAs formål er at fastholde og udbygge denne indflydelse.
Som sekretariat for SAMA agerer Glarmesterlauget bindeled mellem medlemsorganisationerne og koordinerer aktiviteter og materialer.

Læs mere på www.sama.dk

Glarmesterfagets faglige udvalg

Som en del af udvalget er Glarmesterlauget med til at sikre kvalitet og faglighed i glarmesteruddannelsen.

Det faglige udvalgs opgaver er:

  • Fastsætte indhold i glarmesteruddannelsen
  • Afholde svendeprøver
  • Godkende læreværksteder
  • Mægle i konflikter mellem virksomhed og elev
  • Rådgive om elevforhold
  • Markedsføre uddannelsen og praktikpladser

Udvalget består af repræsentanter fra 3F, Alusektionen og Glarmesterlauget


Glarmesterfagets udviklingsfond

Udviklingsfonden håndterer Glasoverenskomstens bidrag til arbejdsmiljø og kompetence.

Fondens midler skal primært bruges til langsigtede projekter, som styrker og udvikler glarmesterfaget.

Bestyrelsen består af 3F og Glarmesterlauget.

Det lokale uddannelsesudvalg ved Glarmesterskolen

Udvalget rådgiver Glarmesterskolen om uddannelsens faglige indhold og gennemførelse.

Udvalget består at repræsentanter fra 3F, Alusektionen, en lærer- og en elevrepræsentant, samt skolens ledelse.

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø
i Bygge & Anlæg BFA-BA

BFA-BA arbejder med udfordringer i anlægs- og byggebranchen og udgiver branchevejledninger og uddannelsesmateriale om god arbejdsmiljøpraksis.

Glarmesterlauget repræsenterer arbejdsgiversiden af rådet sammen med 7 andre.

Læs mere om BAR-Bygge og Anlæg www.bfa-ba.dk.

BAM-BUS

Glarmesterlauget og 3F tilslutter sig ved årsskiftet Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus), hvilket betyder, at medlemmerne af lauget kan trække på den arbejdsmiljørådgivning og –vejledning, som Bam-bus´ konsulenter leverer i hele landet.

Læs mere på www.bam-bus.dk

Advokat Per Setholm-Johansen
Per Setholm-Johansen er advokat med speciale i entreprise og udbudsret.
Per hjælper Glarmesterlauget og dets medlemmer med at besvare juridiske spørgsmål inden for disse områder.
Derudover skriver Per artikler om byggejura til Fagbladet Glas.

Per er tilknyttet advokatfirmaet Hasløv Stæhr og du kan finde hans kontaktoplysninger her.

Kontaktudvalget for mekanisk sikring

Udvalget arbejder med udformning af krav til mekanisk indbrudssikring og sikringsniveauer til erhvervsejendomme.

Glarmesterlauget deltager som repræsentant for glarmestrenes arbejde med bl.a. sikringsglas. Udover Glarmesterlauget består udvalget af Forsikring & Pension, Dansk Låsesmede Forening, sikkerhedsbranchen, Dansk Byggeri, Rigspolitiet, CODAN, DBI, Glasindustrien og Vinduesindustrien.

Glasteknisk forening

Glasteknisk forening består af Glarmesterlauget og Glasindustrien. Foreningen afholder den årlige Glasdag, hvor branchen mødes, deler viden, netværk og erfaringer.
Fire gange årligt udgiver Glasteknisk forening Fagbladet GLAS. 

Læs mere på www.glastekniskforening.dk