Vores samarbejds­partnere

SAMA

www.sama.dk

Glarmesterlauget er en del af –og sekretariat for- Sammenslutningen Af Mindre Arbejdsgiverforeninger.

Medlemsskabet af SAMA giver mulighed for at få indflydelse i Dansk Arbejdsgiverforening og SAMAs formål er at fastholde og udbygge denne indflydelse.

Som sekretariat for SAMA agerer Glarmesterlauget bindeled mellem medlemsorganisationerne og koordinerer aktiviteter og materialer.

Glarmesterfagets faglige udvalg

Som en del af udvalget er Glarmesterlauget med til at sikre kvalitet og faglighed i glarmesteruddannelsen.

Det faglige udvalgs opgaver er:

  • Fastsætte indhold i glarmesteruddannelsen
  • Afholde svendeprøver
  • Godkende læreværksteder
  • Mægle i konflikter mellem virksomhed og elev
  • Rådgive om elevforhold
  • Markedsføre uddannelsen og praktikpladser

Udvalget består af repræsentanter fra 3F, Alusektionen og Glarmesterlauget


Glarmesterfagets udviklingsfond

Udviklingsfonden håndterer Glasoverenskomstens bidrag til arbejdsmiljø og kompetence.

Fondens midler skal primært bruges til langsigtede projekter, som styrker og udvikler glarmesterfaget.

Bestyrelsen består af 3F og Glarmesterlauget.

Det lokale uddannelsesudvalg ved Glarmesterskolen

Udvalget rådgiver Glarmesterskolen om uddannelsens faglige indhold og gennemførelse.

Udvalget består at repræsentanter fra 3F, Alusektionen, en lærer- og en elevrepræsentant, samt skolens ledelse.

Branchearbejdsmiljørådet BAR-BA

BAR-BA arbejder med udfordringer i anlægs- og byggebranchen og udgiver branchevejledninger og uddannelsesmaterialer om god arbejdsmiljøpraksis.

Glarmesterlauget repræsenterer arbejdsgiversiden af rådet sammen med 7 andre.

Læs mere om BAR-Bygge og Anlæg på deres hjemmeside.

Kontaktudvalget for mekanisk sikring

Udvalget arbejder med udformning af krav til mekanisk indbrudssikring og sikringsniveauer til erhvervsejendomme.

Glarmesterlauget deltager som repræsentant for glarmestrenes arbejde med bl.a. sikringsglas. Udover Glarmesterlauget består udvalget af Forsikring & Pension, Dansk Låsesmede Forening, sikkerhedsbranchen, Dansk Byggeri, Rigspolitiet, CODAN, DBI, Glasindustrien og Vinduesindustrien.

Glasteknisk forening

www.glastekniskforening.dk


Glasteknisk forening består af Glarmesterlauget og Glasindustrien. Foreningen afholder den årlige Glasdag, hvor branchen mødes, deler viden, netværk og erfaringer.
Fire gange årligt udgiver Glasteknisk forening magasinet GLAS. 

Hvem er vi? ->

Interessegrupper ->

Find din glarmester ->

Glas med Garanti ->